Kargo ve İade

İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’ in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, önceden düzenlenmiş ürün arıza, değişim veya iade formu onaylandıktan sonra HALSA tarafından teslim alınır. İadesi yapılacak malların HALSA’ya ulaşması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masraf e-Bayi’ ye aittir. Ürün bedeli tahsil edilmiş ise e-bayiye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de e-bayinin kullandığı kredi kartına iade sureti ile yapılır.